پیدا

سلیمانی: غیرت، شجاعت و دینداری؛ علاج کشور

درخواست حذف اطلاعات

سلیمانی: غیرت، شجاعت و دینداری؛ علاج کشور سرلشکر قاسم سلیمانی در حاشیه مراسم آغاز برداری «بیست و سه نفر» گفت: ا یر غیرت، شجاعت و دینداری علاج اصلی خانواده ها، ملت، کشور و جوان های ماست. ۱۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۰ فرهنگی تلویزیون ، سینما و تئاتر نظرات  سلیمانی: غیرت، شجاعت و دینداری؛ علاج کشوربه گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی در حاشیه مراسم آغاز برداری سینمایی «بیست و سه نفر» در جمع خبرنگاران توضیح داد: وقتی که جنگ سی و سه روزه انجام گرفت، یک خانم ی که خواننده بود، اما زن منصفی بود، از آنچه در لبنان اتفاق افتاد، خیلی متأثر شد و جمله ای گفت که خیلی تکان دهنده بود، وی گفت: ما باید عبای سیدحسن نصرالله را بگیریم و های آن را به بدن فرزندانمان بزنیم تا آن ها غیرت دفاع از مملکتشان را پیدا کنند.فرمانده نیروی قدس پاسداران انقلاب ی گفت: به نظرم اگر بتوانیم تکه های پیراهن آن 23 نفر را پیدا کنیم و گَرد پای آن ها یا همین تکه های پیراهن آن ها را بر بدن فرزندانمان بزنیم و آن غیرت، نشاط و معنویتی که آن ها وقت اعزام به جبهه داشتند؛ بسیار خوب است. سرلشکر پاسدار سلیمانی افزود: یک وقتی آ جنگ من خیلی از رزمنده ها را می دیدم که می رفتند از جای کفش بچه هایی که بالای سد می رفتند در خاکریز، در سنگر، خاک جمع می د و توشه می د و خیلی ها آن را آوردند.وی گفت: یک صحنه ای همواره در یادم است، زمانی تصمیم گرفتیم در جبهه هر ی زیر 15 سال است بازگردانیم، نشسته بودم در چادر در سدِ دِز، دیدم فردی کوچک و اهل زابل بود، تیربار روی شانه اش گذاشته، خشاب را دور کمر و گردنش پیچیده است، کلاه آهنی اش خیلی بزرگتر از سرش بود و روی چشمانش را پوشانده بود، پوتین نیز بزرگ تر از پایش بود و بند آن را دور پایش بسته بود، پیش من آمد و گریه کرد، من متأثر شدم گفتم "چرا گریه می کنی؟" گفت "می خواهم با هر ی که شما می گویید مسابقه دهم، هر تپه ای که گفتید، می روم و تیراندازی می کنم؛ دستور دادید مرا برگردانند، من نمی خواهم برگردم". سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی افزود: معتقدم اگر گَرد آن افراد را به ا یر تبدیل کنیم و به ملت و کشور بپاشانیم، تا آن ا یری که در وجود آن ها بود و در زندان های بعثی این گونه خودنمایی د و باعث افتخار ابدی ایران شد، به دیگران نیز منتقل شود.فرمانده نیروی قدس پاسداران انقلاب ی گفت: ا یر غیرت، معنویت، شهامت، شجاعت و دینداری علاج اصلی خانواده ها، ملت کشور و جوان های ماست به همین دلیل ی به رغم اینکه ولی فقیه است هم عمامه پیغمبر را بر سر دارند و هم چفیه جبهه را بر گردن دارند و مهمترین کتاب هایی که مورد تفقد قرار می دهند کتاب های جبهه است، ایشان می خواهند ما را به تجربه موفق واقعی و راستینی که در ملت ما اتفاق افتاده است، توجه دهن